Máy phát điện Cummins 180kVA CDS-198KT

Máy phát điện Cummins 180kVA

Model
CDS-200KT
CS Liên tục
180kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc, Việt Nam, Châu Âu (EU), Mỹ
Tiến độ
Sẵn Kho - Giao Ngay
Hàng sẵn kho
Máy phát điện Kofo 180kVA KDS_200T

Máy Phát Điện Kofo 180kVA

Model
KDS-200T
CS Liên tục
180kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc
Tiến độ
Sẵn Kho - Giao Ngay
Hàng sẵn kho
Máy phát điện CUMMINS 188kva CDS-200KT

Máy Phát Điện Cummins 188kVA

Model
CDS-200KT
CS Liên tục
188kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc, Việt Nam, Châu Âu (EU), Mỹ
Tiến độ
Sẵn Kho - Giao Ngay
Hàng sẵn kho
Máy phát điện Cummins 200kVA CDS-220KT

Máy phát điện Cummins 200kVA

Model
CDS-220KT
CS Liên tục
200kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc, Việt Nam, Châu Âu (EU), Mỹ
Tiến độ
Sẵn Kho - Giao Ngay
Hàng sẵn kho
Máy phát điện Kofo 225kVA

Máy Phát Điện Kofo 225kVA

Model
KDS-250T
CS Liên tục
225kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc
Tiến độ
Sẵn Kho - Giao Ngay
Hàng sẵn kho
Máy phát điện Cummins 240kVA CDS-264KT

Máy phát điện Cummins 240kVA

Model
CDS-264KT
CS Liên tục
240kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc, Việt Nam, Châu Âu (EU), Mỹ
Tiến độ
Sẵn Kho - Giao Ngay
Hàng sẵn kho
Máy phát điện Kofo 250kVA

Máy Phát Điện Kofo 250kVA

Model
KDS-275T
CS Liên tục
250kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc
Tiến độ
Sẵn Kho - Giao Ngay
Hàng sẵn kho
Máy phát điện Cummins 250kVA CDS-275KT

Máy phát điện Cummins 250kVA

Model
CDS-275KT
CS Liên tục
250kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc, Việt Nam, Châu Âu (EU), Mỹ
Tiến độ
Sẵn Kho - Giao Ngay
Hàng sẵn kho
Máy phát điện SDEC 280kVA SSDS-288T

Máy phát điện SDEC 280kVA

Model
SSDS-288T
CS Liên tục
280kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Sẵn Kho - Giao Ngay
Hàng sẵn kho
Máy phát điện SDEC 350kVA SSDS-385T

Máy phát điện SDEC 350kVA

Model
SSDS-385T
CS Liên tục
350kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Sẵn Kho - Giao Ngay
Hàng sẵn kho
Máy phát điện Doosan 60kVA

Máy phát điện Doosan 60kVA

Model
DDS-66T
CS Liên tục
60kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 85kVA DDS-94T

Máy Phát Điện Doosan 85kVA

Model
DDS-94T
CS Liên tục
85kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 125kVA DDS-138T

Máy Phát Điện Doosan 125kVA

Model
DDS-138T
CS Liên tục
125kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 140kVA DDS-154T

Máy phát điện Doosan 140kVA

Model
DDS-154T
CS Liên tục
140kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 150kVA 3 pha Máy phát điện Doosan 150kVA DDS-165T

Máy Phát Điện Doosan 150kVA

Model
DDS-165T
CS Liên tục
150kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 160kVA DDS-176T

Máy Phát Điện Doosan 160kVA

Model
DDS-176T
CS Liên tục
160kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 200kVA DDS-220T

Máy Phát Điện Doosan 200kVA

Model
DDS-220T
CS Liên tục
200kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 225kVA DDS-250T

Máy Phát Điện Doosan 225kVA

Model
DDS-250T
CS Liên tục
225kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 250kVA DDS-275T

Máy phát điện Doosan 250kVA

Model
DDS-275T
CS Liên tục
250kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày
Máy phát điện Doosan 275kVA DDS-303T

Máy Phát Điện Doosan 275kVA

Model
DDS-303T
CS Liên tục
275kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 15 ngày