Máy Phát Điện FPT Iveco 30kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 30kVA model GP33-N/I

Model
GP33-N/I
CS Liên tục
30kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 40kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 40kVA model GP44/I

Model
GP44/I
CS Liên tục
40kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 50kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện Perkins 50kVA model GP55-N/I

Model
GP55-N/I
CS Liên tục
50kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 60kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 60kVA model GP66/I

Model
GP66/I
CS Liên tục
60kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 75kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 75kVA model GP84-N/I

Model
GP84-N/I
CS Liên tục
75kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 80kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 80kVA model GP88-N/I

Model
GP88-N/I
CS Liên tục
80kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 100kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 100kVA model GP110/I

Model
GP110/I
CS Liên tục
100kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 120kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 120kVA model GP135-N/I

Model
GP135-N/I
CS Liên tục
120kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 125kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 125kVA model GP140-N/I

Model
GP140-N/I
CS Liên tục
125kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 150kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 150kVA model GP165-N/I

Model
GP165-N/I
CS Liên tục
150kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 160kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 160kVA model GP176-N/I

Model
GP176-N/I
CS Liên tục
160kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 170kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 170kVA model GP190-N/I

Model
GP190-N/I
CS Liên tục
170kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 200kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 200kVA model GP220-N/I

Model
GP220-N/I
CS Liên tục
200kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
blank

Máy Phát Điện FPT Iveco 220kVA GP242-N/I

Model
GP242-N/I
CS Liên tục
220kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 250kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 250kVA model GP280-N/I

Model
GP220-N/I
CS Liên tục
250kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 300kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 300kVA model GP330-N/I

Model
GP330-N/I
CS Liên tục
300kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 350kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 350kVA model GP385/I

Model
GP385/I
CS Liên tục
350kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 400kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 400kVA model GP440/I

Model
GP440/I
CS Liên tục
400kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 450kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 450kVA model GP505-N/I

Model
GP505-N/I
CS Liên tục
450kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện FPT Iveco 500kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện FPT IVECO 500kVA model GP560-N/I

Model
GP560-N/I
CS Liên tục
500kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
blank

Máy phát điện FPT IVECO – Giải pháp nguồn điện dự phòng đáng tin cậy

Máy phát điện FPT IVECO là thương hiệu đến từ Italia có chất lượng hàng đầu hiện nay. Là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ trang trại, ngân hàng, bệnh viện, trung tâm mua sắm và các tòa nhà dân cư. Ngoài ra còn có các nhà máy đóng tàu, các công ty khai thác dầu khí trên bờ và ngoài khơi.

Giới thiệu tổ máy phát điện FPT IVECO

Tổ máy được nghiên cứu và thiết kế để có thể hoạt động bền bỉ, ổn định trong điều kiện môi trường đa dạng, thời tiết khắc nghiệt của Châu Á, Châu Phi, Trung Đông hay môi trường lạnh giá của Châu Âu và Nga.