blank

Máy Phát Điện Baudouin 1800kVA GP2000/B

Model
GP2000/B
CS Liên tục
1830kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện Perkins 1800kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện Perkins 1800kVA model GP2000

Model
GP2000
CS Liên tục
1850kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 1850kVA PDS-2030T

Máy phát điện Perkins 1850kVA

Model
PDS-2030T
CS Liên tục
1850kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện Perkins 2000kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện Perkins 2000kVA model GP2200

Model
GP2200
CS Liên tục
2000kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 2050kVA PDS-2250T

Máy phát điện Perkins 2050kVA

Model
PDS-2250T
CS Liên tục
2050kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Perkins 2250kVA PDS-2500T

Máy phát điện Perkins 2250kVA

Model
PDS-2500T
CS Liên tục
2250kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU), Trung Quốc, Việt Nam
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy Phát Điện Perkins 2250kVA Giá Rẻ, Nhập Khẩu Chính Hãng

Máy Phát Điện Perkins 2250kVA model GP2500

Model
GP2500
CS Liên tục
2250kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
blank

Máy Phát Điện Baudouin 2200kVA GP2530/B

Model
GP2530/B
CS Liên tục
2280kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
blank

Máy Phát Điện Baudouin 2500kVA GP2800/B

Model
GP2800/B
CS Liên tục
2500kVA 3 pha
Thương hiệu
Green Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
blank