Máy phát điện Atlas Copco 100kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 100kVA

Model
DPAS 110 ELS
CS Liên tục
100kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 10kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 10kVA

Model
DPAS 10 ELS
CS Liên tục
9kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 130kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 130kVA

Model
DVAS 140 ELS
CS Liên tục
129kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 140kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 140kVA

Model
DPAS 150 ELS
CS Liên tục
135kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas copco 150kvA

Máy Phát Điện Atlas Copco 150kVA

Model
DVAS 165 ELS
CS Liên tục
150kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 15kVA15kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 15kVA

Model
DPAS 15 ELS
CS Liên tục
13kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 20kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 20kVA

Model
DPAS 25 ELS
CS Liên tục
20kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 250kVA DVAS 275 ELS

Máy phát điện Atlas Copco 250kVA

Model
DVAS 275 ELS
CS Liên tục
245kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 300kVA QIS 330

Máy phát điện Atlas Copco 300kVA

Model
QIS 330
CS Liên tục
300kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 30kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 30kVA

Model
DPAS 35 ELS
CS Liên tục
30kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 400kVA

Máy phát điện Atlas Copco 400kVA

Model
DVAS 440 EME
CS Liên tục
400kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 450kVA QIS 470

Máy phát điện Atlas Copco 450kVA

Model
QIS 470
CS Liên tục
410kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 45kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 45kVA

Model
DPAS 50 ELS
CS Liên tục
45kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 524kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 524kVA

Model
QIS 580
CS Liên tục
524kVA 3 pha
Thương hiệu
Benzen Power
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 60kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 60kVA

Model
CS Liên tục
60kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
Máy phát điện Atlas Copco 80kVA

Máy Phát Điện Atlas Copco 80kVA

Model
DPAS 90 ELS
CS Liên tục
80kVA 3 pha
Thương hiệu
Atlas Copco
Xuất xứ
Châu Âu (EU)
Tiến độ
Dưới 90 ngày
blank